Hans Ehrich

Industridesigner, född 1942. Startade tillsammans med Tom Ahlström A & E Design AB 1968. Designkontoret är internationellt prisbelönat för sin formgivning av ett flertal produkter som diskborsten Jordan, badbrädan Fresh och museipallen Stockholm II.