Filmprojektet Levande Design

Filmprojektet Levande Design startades hösten 2007 av Svensk Form och har som syfte att dokumentera äldre nyckelpersoner inom svensk formgivning. Designhistorikerna och journalisterna Hedvig Hedqvist, Monica Boman, Rebecka Tarschys och Kerstin Wickman har stått för urval och intervjuer. Filmdokumentationen är främst avsedd som arkivmaterial för framtida forskning. Varje intervju är ett personligt porträtt, inspelat utan brådska och sparat i sin helhet. För en bredare publik är avsikten att sammanställa filmerna till en redigerad TV-version. Korta klipp ur intervjuerna från 2008 finns här på designarkiv och är sökbara via webben.

Filmprojektet Levande Design 2008 var ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria. Filmerna har producerats av Agaton Film och projektet har finansierats av familjen Erling-Perssons stiftelse.

2014 beviljades Svensk Form ett nytt anslag till en vidareutveckling och fortsättning av filmprojektet Levande Design. Kortfilmerna som presenteras här på designarkiv har samtidigt kompletterats och redigerats. För att se de redigerade filmerna gå in på http://svenskform.se/tv/levande-design/levande-design-2008/och för att se de 13 nya filmintervjuerna http://svenskform.se/tv/levande-design/levande-design-2015/

För mer information kontakta Anita Christiansen

08 – 463 31 37, anita.christiansen@svenskform.se